FIREWORKS
1982

7"
UK
UK gatefoldUK gatefold
UK1 sided acetate
IRELANDIRELAND GERMANYGERMANY SWEDENSWEDEN
UK
UK gatefold
UK Acetate (Manu) IRELAND GERMANY SWEDEN
AUSTRALIA
AUSTRALIAUK used as ITALY PromoOfficial BadgeOfficial Badge
12"
UK UK promo
UK test pressing